Horoskopy. Zapis

Automatyczny

Janina Kraupe - Świderska

Horoskopy i Zapis Automatyczny (7-11 listopada 2019) to wystawa twórczości malarskiej i prac na papierze prof. Janiny Kraupe-Świderskiej, związanych z zagadnieniem aury, wizualnym stawianiem horoskopów oraz prac tworzonych techniką zapisu automatycznego. Kuratorzy wystawy: Paulina Ołowska oraz

Dominik Pajewski