top of page

Mycorial Theatre I
2-8 października 2014

Danai Anesiadou, Agnieszka Brzeżańska, Bonnie Camplin, Habima Fuchs, Patrizio Di Massimo, Mathilde Rosier, Georgia Sagri, Monika Szczukowska

Pierwsza edycja Mycorial Theater, projektu artystycznego Pauliny Ołowskiej i Milovana Farronato, w którym do współpracy zaproszono wiele artystek i  artystów z różnych zakątków świata. Uczestnicy, za punkt wyjścia mając naukę o grzybach – mykologię – przez okres pleneru podróżowali, wykładali oraz wykonali wystawę wokół mykologii i magii.

Post Mycorial
bottom of page