Mycorial Theatre I

Danai Anesiadou, Agnieszka Brzeżańska, Bonnie Camplin, Patrizio Di Massimo, Habima Fuchs, Mathilde Rosier, Georgia Sagri, Monika Szczukowska

Pierwsza edycja Mycorial Theater (2-8 października 2014) - projektu artystycznego Pauliny Ołowskiej i Milowana Farronato, w którym do współpracy zaproszono wiele artystek i  artystów z różnych zakątków świata. Uczestnicy, za punkt wyjścia mając naukę o grzybach - mykologię, przez okres pleneru: podróżowali, wykładali oraz wykonali wystawę wokół mycologii i magii.

Post Mycorial