Pipi Sikorka

Fraszki i Pamiętniki Adama Kadena

Wydane nakładem Koła Przyjaciół Literatury w Rabce w 1930 roku