Witraż - Metaloplastyka - Porcelana
24 września 2020

Małgorzata Markiewicz, Justyna Smoleń,
Marcin Janusz

Wystawa zorganizowana z okazji otwarcia Fundacji Dom Twórczy Kadenówka, której prezeską i fundatorką jest Paulina Ołowska. Na wystawie zaprezentowano twórczość Małgorzaty Markiewicz (metaloplastyka), Justyny Smoleń (porcelana)
oraz Marcina Janusza (witraż).